منو

اختصاصی

در دنیای امروز که رقابت‌های تنگاتنگی میان تولیدکنندگان پردازنده به وجود آمده، شرکت کوالکام همواره در صف اول پیشرفت و توسعه قرار داشته است و در مدت چند سال اخیر  شاهد پیشرفت‌های نسبتاً خوبی از این شرکت بودیم به‌طوری که طبق امار گرفته‌شده…
«به نام توای داناترین» پسندیدم(۲)نپسندیدم(۰)